GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” a devenit membru cu drepturi depline în 7 Acțiuni COST ale Asociatiei Europeane de Cooperare în domeniul Științei și Tehnologiei!!!

Asociatia Europeană de Cooperare în domeniul Științei și Tehnologiei (COST) din cadrul Programului UE dedicat cercetării și inovării Orizont 2020, este destinată cercetătorilor în vederea creării de rețele de cercetare, denumite Acțiuni COST. Aceste rețele oferă un spațiu deschis pentru colaborarea dintre oamenii de știință din întreaga Europă (și dincolo de aceasta), stimulând astfel progresul cercetării și inovarea. Deși COST nu finanțează cercetarea în sine, acest Program sprijină organizarea de activități în rețea, cum ar fi reuniuni, conferințe, schimburi științifice pe termen scurt și acțiuni de informare a publicului.
Nouă cercetători ai GBNI vor participa în urmatoarele Actiuni COST:
CA18134 - Genomic BIdiversity Knowledge for Resilient Ecosystems;
CA18125 - Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences;
CA18111 - Genome editing in plants - a technology with transformative potential;
CA17109 - Understanding and modeling compound climate and weather events
CA16233 - Drylands facing change: interdisciplinary research on climate; change, food insecurity, political instability;
CA16229 - European Network for Environmental Citizenship;
CA16208 – Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services.
Pentru mai multe detalii accesați_ http://www.gradinabotanica.asm.md/node/223
 

 

 

 

 

imagini: